لوله فاضلاب – خشکاندن انرژی ایران توافق

لوله فاضلاب – خشکاندن: انرژی ایران توافق تحریم ها اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان برجام شدنی نیست / مدیر شرکت انرژی اتمی

رئیس شرکت انرژی اتمی حفظ برجام بعنوان دستاوردی چندجانبه را آزمونی جهت جامعه جهانی برشمرد و تاکید کرد: چنانچه اهداف مورد نظر کشور عزیزمان ایران از این توافق حاصل

باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان برجام شدنی نیست / مدیر شرکت انرژی اتمی

مدیر شرکت انرژی اتمی : باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان برجام شدنی نیست

عبارات مهم : انرژی

رئیس شرکت انرژی اتمی حفظ برجام بعنوان دستاوردی چندجانبه را آزمونی جهت جامعه جهانی برشمرد و تاکید کرد: چنانچه اهداف مورد نظر کشور عزیزمان ایران از این توافق حاصل نشود، امکان حفظ آن ناممکن است و باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان توافق شدنی نیست.

به گزارش ایرنا از شرکت انرژی اتمی،«علی اکبر صالحی» که جهت شرکت در نشست اسلو و به دعوت مقامات نروژ به این کشور سفر کرده، در آخرین برنامه این سفر، در نشست موسسه مطالعاتی امور بین الملل نروژ (NUPI) شرکت و در جمع تعدادی از اندیشمندان و محققین این موسسه، مقاماتی از وزارتخارجه و نمایندگانی از شرکتها و دیگر موسسات تحقیقاتی نروژ درخصوص پرسشها منطقه ای، بین المللی و توافق هسته ای برجام به ایراد صحبت و بحث و گفتگو با شرکت کنندگان پرداخت.

رئیس شرکت انرژی اتمی با اشاره به اهمیت صلح و امنیت در نظام بین الملل معاصر و درهم تنیدگی آن با پیشرفت ملت ها، نگرانی و تلاش مستمر جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران را در طی چهار دهه گذشته به این واقعیت معطوف دانست و برجام را نیز حاصل چنین رویکردی توصیف کرد.

باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان برجام شدنی نیست / مدیر شرکت انرژی اتمی

معاون مدیر جمهور در این نشست یک و نیم ساعته به دشواری های مسیر دستیابی به توافقی چند جانبه که در آن هم نگرانی های ساختگی قدرت های بین المللی از توانمندی های جمهوری اسلامی برطرف گردیده و هم به نیازها و حقوق ملت کشور عزیزمان ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای پاسخ داده شده است هست، اشاره کرد.

صالحی حفظ برجام بعنوان دستاوردی چندجانبه را آزمونی جهت جامعه جهانی برشمرد و تاکید کرد: چنانچه اهداف مورد نظر کشور عزیزمان ایران از این توافق حاصل نشود، امکان حفظ آن ناممکن است و باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان توافق شدنی نیست.

رئیس شرکت انرژی اتمی حفظ برجام بعنوان دستاوردی چندجانبه را آزمونی جهت جامعه جهانی برشمرد و تاکید کرد: چنانچه اهداف مورد نظر کشور عزیزمان ایران از این توافق حاصل

معاون مدیر جمهوری با ارائه استدلالهای گوناگون از فریبکاری و خصومت در بیانات اخیر مقامات آمریکا و تلاش گسترده آنان جهت جلب همکاری بین الملل بمنظور ناکام گذاشتن توافق هسته ای،در بخش دیگری از سخنانش به کارها وقت طلبانه و سودجویانه رژیم غاصب صهیونیستی نیز تاکید نمود.

وی با تشریح مواضع جمهوری اسلامی در خصوص پرسشها منطقه ای، گفت وگوی فراگیر میان قدرت های مهم منطقه ای را تنها راه حل برون رفت از پرسشها منطقه و فراتر عنوان کرد.

در این نشست تعدادی از حضار به ارائه نظر و طرح سوالات پرداختند که این بیانات عمدتا در جهت حمایت از برجام، لزوم حفظ این دستاورد به وسیله جامعه جهانی و درخواست از کشور عزیزمان ایران جهت خویشتنداری در برابر تحریکات دولت و مقامات آمریکا بود.

باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان برجام شدنی نیست / مدیر شرکت انرژی اتمی

معاون مدیر جمهور و مدیر شرکت انرژی اتمی بامداد شنبه به کشور بازگشت.

واژه های کلیدی: انرژی | ایران | توافق | تحریم ها | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog